IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4832) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Trehörningen48322000-07-18Örebro län1T0224Gädda 52.0850.0Muskel   0.84     
Stora Trehörningen48322000-07-18Örebro län1T0225Gädda 54.01200.0Muskel   0.82     
Stora Trehörningen48322000-07-18Örebro län1T0226Gädda 55.01100.0Muskel   0.78     
Stora Trehörningen48322000-07-18Örebro län1T0227Gädda 56.01150.0Muskel   0.78     
Stora Trehörningen48322000-07-18Örebro län1T0228Gädda 55.01150.0Muskel   0.73