IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4505) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Lilla Grängen45052006-03-05Örebro län1T0729Gädda 62.01340.0Muskel   1.4     
Lilla Grängen45052006-03-05Örebro län1T0730Gädda 52.01100.0Muskel   1.1     
Lilla Grängen45052006-03-05Örebro län1T0731Gädda 48.0630.0Muskel   1     
Lilla Grängen45052006-03-05Örebro län1T0732Gädda 52.0880.0Muskel   0.74     
Lilla Grängen45052006-03-05Örebro län1T0733Gädda 50.0680.0Muskel   1