IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4212) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Laxån42121968-01-01Örebro län1T0464Gädda  1070.0Muskel   0.77     
Laxån42121968-01-01Örebro län1T0465Gädda  1420.0Muskel   0.78     
Laxån42121968-01-01Örebro län1T0466Gädda  1900.0Muskel   0.7     
Laxån42121968-01-01Örebro län1T0467Gädda  1970.0Muskel   0.72