IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4211) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Lilla Axsjön42112003-10-01Örebro län1T0552Gädda  950.0Muskel   0.6     
Lilla Axsjön42112003-10-01Örebro län1T0553Gädda  1200.0Muskel   0.9     
Lilla Axsjön42112003-10-01Örebro län1T0554Gädda  700.0Muskel   0.5     
Lilla Axsjön42112003-10-01Örebro län1T0555Gädda  800.0Muskel   0.5     
Lilla Axsjön42112003-10-01Örebro län1T0556Gädda  950.0Muskel   0.6