IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4206) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0259Gädda 56.01140.0Muskel   0.16     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0260Gädda 54.0910.0Muskel   0.12     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0261Gädda 51.0700.0Muskel   0.14     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0262Gädda 50.0780.0Muskel   0.25     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0263Gädda 51.0750.0Muskel   0.13     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0264Gädda 51.0750.0Muskel   0.31     
Tisaren42061997-10-22Örebro län1T0265Gädda 50.0730.0Muskel   0.23