IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4203) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Södra Asplången42032001-04-25Örebro län1T0245Gädda 48.0880.0Muskel   0.47     
Södra Asplången42032001-04-25Örebro län1T0246Gädda 51.01180.0Muskel   0.63     
Södra Asplången42032001-04-25Örebro län1T0247Gädda 50.51020.0Muskel   0.77     
Södra Asplången42032001-04-25Örebro län1T0248Gädda 49.51250.0Muskel   0.64     
Södra Asplången42032001-04-25Örebro län1T0249Gädda 42.5710.0Muskel   0.71