IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(5) Station:(4195) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Mörttjärn41951997-12-19Örebro län1T0133Gädda 51.0870.0Muskel   0.43     
Mörttjärn41951997-12-19Örebro län1T0134Gädda 68.01760.0Muskel   0.97     
Mörttjärn41951997-12-19Örebro län1T0135Gädda 58.01150.0Muskel   0.38