IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(17) Art:(122) Station:(5400) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0492Siklöja 14.040.0Muskel   0.15     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0493Siklöja 14.040.0Muskel   0.18     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0494Siklöja 15.040.0Muskel   0.13     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0495Siklöja 16.050.0Muskel   0.18     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0496Siklöja 14.050.0Muskel   0.2     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0497Siklöja 17.060.0Muskel   0.33     
Stora Kumlan54001984-01-01Örebro län1T0498Siklöja 17.060.0Muskel   0.32