IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(11) Art:(5) Station:(5745) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Öran57451983-05-03Kvicksilver i fisk19262/SVAGädda 27,01430,0Muskel   1,28     
Öran57451983-05-03Kvicksilver i fisk19263/SVAGädda 26,01100,0Muskel   1,54     
Öran57451983-05-03Kvicksilver i fisk19264/SVAGädda 42,01150,0Muskel   1,63     
Öran57451983-05-03Kvicksilver i fisk19265/SVAGädda 44,0720,0Muskel   1,44