IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(10) Art:(58) Station:(3187) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrrvikt %Extrlip (fetthalt) %Hg mg/kg ww*Hg mg/kg dw*Metyl-Hg mg/kg ww*
Finnhamn31871989-10-17SVA1G1929/89Ejder   Lever   0,64     
Finnhamn31871989-10-17SVA1G1929/89Ejder   Njure   0,2