IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9427) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34707 Svartsjön 94272008-09-28Programområde sötvattenC2008/07896-07905Abborre615.450.0Muskel  0.640.0141 0.00704 0.0122 0.00704 0.0023b0.0205 0.0371 0.0832 0.0096 0.0186 0.00634 0.00474b0.0224 0.0179 0.00525 0.0186 0.00832 0.04850.04883.1606
34746 Svartsjön 94272009-10-04Programområde sötvattenC2009/09776-09785Abborre615.037.4Muskel 0.180.440.026 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.057 0.13 0.04b0.024 0.02b0.03b0.04b0.032 0.02b0.04b0.0095 0.06680.08563.1606
36853 Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvattenC2012/00470-00481Abborre623.635.1Muskel  0.430.0138 0.0125 0.0215 0.00645 0.00215b0.0602 0.0327 0.0602 0.0194 0.0185 0.00473 0.00215b  0.0142 0.0129 0.00215b0.00903 0.0450.04533.0606
36853 Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvattenC2012/00482-00493Abborre624.333.5Muskel  0.450.0158 0.00945 0.0153 0.0063 0.00225b0.063 0.0338 0.0675 0.0225 0.0261 0.0054 0.00225b  0.0158 0.00945 0.00225b0.0072 0.0460.04633.0606
36560 Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvattenC2011/03032-03043Abborre1115.535.3Muskel  0.580.0261 0.00986b0.0389 0.00986b0.00986b0.0986 0.0574 0.151 0.0238 0.122 0.04 0.0197b0.0296 0.0435   0.0638 0.00574 0.07640.07963.0606
36560 Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvattenC2011/03044-03055Abborre1114.933.0Muskel  0.630.029 0.0101b0.0328 0.0101b0.0101b0.0599 0.0416 0.0945 0.0132 0.0416 0.0101b0.0202b0.0296b0.0208   0.0441 0.00567 0.05930.06653.0606
37562 Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvattenC2014/01561-01572Abborre715.738.0Muskel  0.700.0217 0.0091 0.0189 0.0133 0.0014b0.0343 0.0595 0.126 0.0154 0.0175 0.0084 0.00602   0.0315 0.0126 0.0245 0.0112 0.07060.07083.0606
37562 Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvattenC2014/01573-01584Abborre715.435.7Muskel  0.640.0179 0.0109 0.0243 0.0122 0.00128b0.0397 0.0538 0.109 0.0346 0.0358 0.0122 0.0096   0.0339 0.016 0.0358 0.0102 0.06550.06563.0606
37310 Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvattenC2013/00872-00883Abborre816.041.3Muskel  0.450.0203 0.0162 0.0315 0.0239 0.0045b0.0585 0.0585 0.081 0.0203 0.0162 0.0045b0.0045b  0.0284 0.0045b0.0113 0.009 0.06230.06373.0606
37310 Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvattenC2013/00884-00895Abborre715.336.5Muskel  0.480.0206 0.0048b0.0216 0.0168 0.0048b0.0283 0.0528 0.096 0.0158 0.0178 0.0048b0.0048b  0.035 0.0048b0.0048b0.00864 0.05940.06143.0606
37934 Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvattenC2015/05644-05655Abborre714.935.3Muskel  0.630.0378 0.00819 0.0315 0.0176 0.0063b0.063 0.0473 0.0756 0.0195 0.0189 0.0101 0.0063b  0.0258 0.0113 0.0265 0.0063 0.07380.07453.0606
37934 Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvattenC2015/05656-05667Abborre613.828.1Muskel  0.630.0151 0.0132 0.0221 0.012 0.0063b0.0548 0.0384 0.0756 0.0176 0.0208 0.00819 0.0063b  0.0233 0.0126 0.0258 0.00542 0.04710.04783.0606