IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9026) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34719 Fräcksjön 90262008-08-25Programområde sötvattenC2008/01251-01260Abborre616.846.3Muskel  0.540.0373 0.00756 0.0281 0.0189 0.00481b0.0508 0.14 0.167 0.013 0.013 0.0135 0.00756b0.0227 0.0497 0.0113 0.00864 0.0194 0.1260.1273.1606
34767 Fräcksjön 90262009-08-12Programområde sötvattenC2009/00755-00764Abborre516.852.8Muskel 0.20.470.072 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.14 0.17 0.04b0.056 0.02b0.03b0.04b0.053 0.02b0.088 0.022 0.1550.1743.1606
34944 Fräcksjön 90262010-08-18Programområde sötvattenC2010/01552-01561Abborre516.447.2Muskel  0.530.0472 0.0201b0.0398b0.0201b0.0101b0.0631 0.0822 0.14 0.0398b0.0912 0.017 0.0101b0.0398b0.0307 0.0148 0.0398b0.0111 0.1020.1153.1606
37322 Fräcksjön 90262013-09-13Programområde sötvattenC2013/01364-01375Abborre416.039.0Muskel  0.430.0361 0.0043b0.0181 0.0043b0.0043b0.142 0.0645 0.138 0.0172 0.0292 0.0043b0.0043b  0.0301 0.00731 0.0237 0.0103 0.08340.08523.0606
37935 Fräcksjön 90262015-01-01Programområde sötvattenC2015/03782-03793Abborre517.051.0Muskel  0.620.0397 0.0124 0.0285 0.0229 0.0062b0.0744 0.13 0.136 0.0192 0.0167 0.0161 0.0062b  0.0533 0.0155 0.0254 0.018 0.1210.1223.0606