IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9020) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34722 Hjärtsjön 90202008-09-03Programområde sötvattenC2008/01331-01340Abborre319.270.7Muskel  0.610.0415 0.00976 0.0195 0.0146 0.00573b0.058 0.134 0.11 0.0134 0.014 0.0116 0.0058b0.0207 0.0439 0.00915 0.0134 0.0122 0.1150.1153.1606
34727 Hjärtsjön 90202009-08-06Programområde sötvattenC2009/01924-01933Abborre418.570.6Muskel 0.210.720.089 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.13 0.12 0.04b0.038 0.02b0.03b0.04b0.057 0.02b0.085 0.024 0.1660.1853.1606
34946 Hjärtsjön 90202010-08-12Programområde sötvattenC2010/01795-01804Abborre317.960.7Muskel  0.570.0661 0.02b0.0399b0.0348 0.0103b0.0929 0.2 0.18 0.0399b0.0467 0.0319 0.0148 0.0439 0.0998 0.0319 0.0399b0.0211 0.1830.1913.1606
37319 Hjärtsjön 90202013-10-01Programområde sötvattenC2013/02772-02783Abborre417.955.8Muskel  0.610.0458 0.0061b0.0275 0.0195 0.0061b0.244 0.0793 0.0506 0.0476 0.0238 0.0061b0.0061b  0.0329 0.0061b0.0433 0.0146 0.09750.13.0606
37938 Hjärtsjön 90202015-07-26Programområde sötvattenC2015/03238-03249Abborre418.061.3Muskel  0.570.057 0.0165 0.0376 0.0342 0.0114 0.0684 0.125 0.0969 0.0262 0.0262 0.02 0.0057   0.057 0.0194 0.0285 0.0171 0.1370.1373.0606