IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9019) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34764 Krageholmssjön 90192009-07-31Programområde sötvattenC2009/00605-00614Abborre217.369.1Muskel 0.20.490.035 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.04 0.12 0.04b0.018 0.02b0.03b0.04b0.023 0.02b0.04b0.018 0.07780.09673.1606
34724 Krageholmssjön 90192008-08-07Programområde sötvattenC2008/01065-01074Abborre217.870.8Muskel  0.610.0104 0.00427 0.00732 0.00512 0.00262b0.014 0.0153 0.061 0.00732 0.00555 0.00238b0.00384b0.0189 0.00976 0.00207b0.00976 0.00415 0.02920.02993.1606
34947 Krageholmssjön 90192010-08-16Programområde sötvattenC2010/01942-01951Abborre214.840.3Muskel  0.400.028 0.02b0.04b0.02b0.01b0.0272 0.0592 0.12 0.04b0.04b0.012 0.4b0.04b0.0312 0.01 0.04b0.0088 0.06970.08753.1606
37320 Krageholmssjön 90192013-08-28Programområde sötvattenC2013/00568-00579Abborre318.881.7Muskel  0.510.0219 0.0051b0.0867 0.0051b0.0051b0.867 0.0168 0.0459 0.0168 0.0143 0.0051b0.0051b  0.0168 0.0051b0.05 0.00867 0.04370.04633.0606
37956 Krageholmssjön 90192015-08-10Programområde sötvattenC2015/00938-00949Abborre219.087.9Muskel  0.560.0162 0.0084 0.0202 0.0101 0.00616 0.0442 0.0174 0.0672 0.0151 0.019 0.00616 0.0056b  0.0151 0.00728 0.0174 0.00459 0.03890.0393.0606