IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(8048) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34941 Bysjön 80482010-08-16Programområde sötvattenC2010/01396-01405Abborre616.650.3Muskel  0.470.0428 0.0202b0.04b0.0202b0.00987b0.0541 0.0682 0.1 0.04b0.04b0.00987 0.00987b0.04b0.0338 0.00987 0.04b0.0122 0.08850.1023.1606
34716 Bysjön 80482008-08-14Programområde sötvattenC2008/01458-01467Abborre518.772.0Muskel  0.600.0132 0.00576b0.0072 0.0051b0.00486b0.0162 0.036 0.0582 0.009 0.0084 0.003b0.00402b0.0186 0.0144 0.00348b0.0114 0.0078 0.0410.04323.1606
34768 Bysjön 80482009-08-11Programområde sötvattenC2009/00794-00803Abborre616.852.8Muskel 0.20.570.039 0.02b0.23 0.02b0.02b3.9 0.13 0.16 0.04b0.067 0.02b0.03b0.04b0.078 0.02b0.13 0.014 0.1150.1333.1606
37321 Bysjön 80482013-09-12Programområde sötvattenC2013/01320-01331Abborre517.554.1Muskel  0.530.0154 0.0053b0.035 0.0053b0.0053b0.201 0.0519 0.053 0.0164 0.0223 0.00848 0.0053b  0.0223 0.00954 0.0445 0.0117 0.05270.05433.0606
37953 Bysjön 80482015-09-30Programområde sötvattenC2015/04492-04500Abborre516.142.1Muskel  0.630.0183 0.0101 0.0246 0.0145 0.0063b0.051 0.0473 0.0428 0.017 0.0164 0.00945 0.0063b  0.0233 0.0101 0.0195 0.00693 0.05090.05163.0606