IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7604) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36903 Vänern SO Åsundaön 76042013-09-30Programområde sötvattenLokal 1-Samlingsprov-401Abborre   Muskel  0.900.01 0.009b0.02b0.01b0.01b0.14b0.03 0.08 0.01b0.01b0.01b0.009b  0.04b0.02b0.03b0.008 0.0350.04353.0606
36809 Vänern SO Åsundaön 76042012-09-01Programområde sötvattenLokal 1-Samlingsprov-301Abborre   Muskel  0.700.06 0.008 0.02 0.03 0.01 0.13b0.15 0.16 0.01 0.01 0.02 0.009   0.06 0.03 0.03 0.02b0.1340.1543.0606
36553 Vänern SO Åsundaön 76042011-09-29Programområde sötvattenLokal 1-Samlingsprov-001Abborre   Muskel  0.730.42b0.15b0.31b0.15b0.15b0.43b0.089b0.27b0.13b0.18b0.13b0.18b0.13b0.089b0.13b0.33b0.45b01.033.1606