IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7088) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
17940 Skärgölen 70881989-08-10Programområde sötvattenP1989/03137-03146Abborre413.122.2Muskel  0.840.0496 0.0118 0.0185 0.0202 0.00403b0.0202 0.126 0.151 0.0176 0.0126 0.0193 0.00445b0.0185 0.0697 0.0193 0.0126 0.0185 0.1340.1343.1606
34697 Skärgölen 70882008-07-25Programområde sötvattenC2008/06214-06223Abborre517.966.7Muskel  0.640.0186 0.0102 0.0122 0.0096 0.00218b0.0211 0.0442 0.0704 0.0102 0.0096 0.00461 0.00397b0.0211 0.0269 0.00768 0.0096 0.00634 0.05260.05283.1606
34749 Skärgölen 70882009-09-05Programområde sötvattenC2009/10643-10652Abborre416.451.8Muskel 0.210.550.11 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.065 0.11 0.04b0.026 0.02b0.03b0.04b0.033 0.02b0.04b0.00743 0.1490.1683.1606
36854 Skärgölen 70882012-07-26Programområde sötvattenC2012/02179-02190Abborre635.071.0Muskel  0.480.0379 0.0024b0.0307 0.012 0.0024b0.187 0.048 0.072 0.0341 0.00336b0.0024b0.00336b  0.0283 0.0254 0.00336b0.0048 0.07270.07353.0606
36854 Skärgölen 70882012-07-26Programområde sötvattenC2012/02191-02202Abborre538.064.0Muskel  0.600.0528 0.003b0.0258 0.021 0.003b0.096 0.051 0.072 0.0588 0.0234 0.0168 0.00492   0.033 0.0228 0.0306 0.0102 0.0990.09963.0606
34902 Skärgölen 70881981-09-23Programområde sötvattenC1981/03581-03590Abborre414.532.2Muskel  0.870.0374 0.0148 0.0348 0.0244 0.00679b0.0635 0.122 0.139 0.0191 0.0226 0.0209 0.00409b0.02 0.0548 0.0217 0.0226 0.0131 0.1150.1163.1606
34930 Skärgölen 70882010-08-15Programområde sötvattenC2010/02364-02373Abborre414.739.1Muskel  0.610.0311 0.0201b0.0403b0.0201b0.00976b0.0427 0.0482 0.0689 0.0403b0.0403b0.011 0.00976b0.0403b0.0293 0.0122 0.0403b0.00671 0.06240.07633.1606
34961 Skärgölen 70882000-08-26Programområde sötvattenP2000/01587-01596Abborre515.136.5Muskel  0.840.0235 0.0118 0.0134 0.0109 0.00386b0.0269 0.0596 0.084 0.0126 0.0101 0.00832 0.00479b0.0218 0.0269 0.00697 0.0168 0.00823 0.06630.06683.1606
34962 Skärgölen 70882006-07-24Programområde sötvattenP2006/05642-05651Abborre717.357.0Muskel  0.570.0177 0.00855 0.0125 0.0108 0.00245b0.0103 0.0422 0.0502 0.0103 0.00627 0.00684 0.00308b0.02 0.02 0.00627 0.00969 0.00627 0.04870.04893.1606
34963 Skärgölen 70881992-01-01Programområde sötvattenP1992/01429-01438Abborre313.724.7Muskel  0.940.0395 0.0122 0.0188 0.0244 0.00479b0.015 0.113 0.132 0.0179 0.0113 0.0197 0.00479b0.0188 0.0555 0.0179 0.00536 0.015 0.1150.1153.1606
34964 Skärgölen 70881995-01-01Programområde sötvattenP1995/01628-01637Abborre413.925.7Muskel  0.770.0277 0.0139 0.0208 0.0139 0.00439b0.0169 0.0701 0.0924 0.0131 0.0116 0.0116 0.00377b0.0193 0.0393 0.0139 0.0131 0.0123 0.08040.08083.1606
34965 Skärgölen 70881998-01-01Programområde sötvattenP1998/01637-01646Abborre414.938.5Muskel  0.840.0269 0.0084 0.0134 0.0126 0.00286b0.0168 0.0647 0.0924 0.0126 0.00924 0.0118 0.00428b0.0193 0.0378 0.0126 0.0109 0.0084 0.0730.07333.1606
32106 Skärgölen 70882004-09-04Programområde sötvattenP2004/05234-05243Abborre515.136.9Muskel  0.640.0224 0.00896 0.0218 0.0122 0.0025b0.0525 0.0576 0.0768 0.0115 0.0115 0.00704 0.0041b0.0211 0.0262 0.0064 0.0243 0.0122 0.06740.06773.1606
36561 Skärgölen 70882011-08-04Programområde sötvattenC2011/03949-03960Abborre517.256.6Muskel  0.690.0428 0.0152 0.0297 0.00966b0.00966b0.069 0.0759 0.0828 0.0345 0.117 0.0331 0.02b0.0297b0.0545   0.0897 0.0058 0.09110.09623.0606
36561 Skärgölen 70882011-08-04Programområde sötvattenC2011/03961-03972Abborre416.349.3Muskel  0.690.0469 0.0104b0.04 0.0179 0.00966b0.058 0.0531 0.069 0.0269 0.069 0.0131 0.02b0.0304b0.0373   0.0304 0.00759 0.08540.09063.0606
29644 Skärgölen 70882002-08-18Programområde sötvattenP2002/01677-01686Abborre616.546.0Muskel  0.670.0261 0.0107 0.0127 0.0114 0.00342b0.0121 0.0737 0.0938 0.0134 0.00938 0.00938 0.00342b0.0201 0.0348 0.0114 0.00938 0.00938 0.07590.07633.1606
17926 Skärgölen 70881983-09-04Programområde sötvattenC1983/03242-03251Abborre314.232.4Muskel  0.840.0504 0.0126 0.0302 0.0252 0.00638b0.0596 0.134 0.143 0.0185 0.016 0.0218 0.00395b0.0202 0.0722 0.0218 0.0118 0.0143 0.1340.1353.1606
17931 Skärgölen 70881985-09-02Programområde sötvattenP1985/03553-03562Abborre316.255.6Muskel  0.940.0536 0.0141 0.0273 0.032 0.00677b0.0658 0.169 0.207 0.0226 0.0188 0.0244 0.00432b0.0216 0.0752 0.0273 0.0113 0.0207 0.1630.1633.1606
17934 Skärgölen 70881987-09-16Programområde sötvattenP1987/03214-03223Abborre413.124.6Muskel  0.810.0616 0.0146 0.0389 0.0292 0.00705b0.0413 0.17 0.146 0.0227 0.0162 0.0219 0.00446b0.0203 0.0761 0.0235 0.0105 0.0259 0.1690.173.1606
37563 Skärgölen 70882014-08-29Programområde sötvattenC2014/00831-00842Abborre516.047.4Muskel  0.700.0238 0.0147 0.0147 0.0091 0.0014b0.0308 0.0455 0.077 0.0147 0.0154 0.007 0.0014b  0.0252 0.0112 0.0161 0.0077 0.05960.05973.0606
37563 Skärgölen 70882014-08-29Programområde sötvattenC2014/00843-00854Abborre515.241.7Muskel  0.690.0193 0.00828 0.0173 0.011 0.00531 0.0386 0.0483 0.0897 0.0179 0.011 0.00345 0.00138b  0.0255 0.00759 0.0193 0.00897 0.05820.05823.0606
37305 Skärgölen 70882013-08-02Programområde sötvattenC2013/01405-01416Abborre516.650.8Muskel  0.680.0374 0.0068b0.0224 0.0068b0.0068b0.0884 0.066 0.0816 0.0184 0.0292 0.0068b0.0102   0.0564 0.0068b0.0279 0.0109 0.08040.08383.0606
37305 Skärgölen 70882013-08-02Programområde sötvattenC2013/01417-01428Abborre514.935.3Muskel  0.720.0374 0.0072b0.0281 0.0187 0.0072b0.101 0.041 0.0605 0.0403 0.0259 0.0072b0.0072b  0.023 0.0072b0.0425 0.0115 0.07450.07753.0606
37930 Skärgölen 70882015-08-01Programområde sötvattenC2015/03117-03128Abborre418.058.0Muskel  0.540.0265 0.0124 0.0421 0.0189 0.00648 0.113 0.054 0.0702 0.0286 0.0194 0.013 0.0054b  0.0356 0.0146 0.041 0.0108 0.07160.07173.0606
37930 Skärgölen 70882015-08-01Programområde sötvattenC2015/03129-03140Abborre517.350.1Muskel  0.560.019 0.0101 0.0398 0.0118 0.00616 0.123 0.0493 0.0616 0.0185 0.0207 0.0129 0.0056b  0.0286 0.0101 0.0386 0.00952 0.0580.0583.0606