IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6722) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34702 Stora Skärsjön 67222008-08-27Programområde sötvattenC2008/01119-01128Abborre716.644.9Muskel  0.440.0528 0.0114 0.0128 0.0273 0.00216b0.0128 0.15 0.158 0.0163 0.00792 0.0172 0.00387b0.018 0.066 0.0189 0.0088 0.0246 0.1510.1523.1606
34763 Stora Skärsjön 67222009-08-18Programområde sötvattenC2009/00555-00564Abborre716.653.9Muskel 0.210.550.063 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.14 0.23 0.04b0.037 0.02b0.03b0.04b0.092 0.02b0.04b0.023 0.1540.1733.1606
34935 Stora Skärsjön 67222010-08-31Programområde sötvattenC2010/01855-01864Abborre616.447.5Muskel  0.510.052 0.0199b0.0398b0.0291 0.0102b0.0612 0.11 0.16 0.0398b0.0592 0.0219 0.0102b0.0398b0.0638 0.0189 0.0561 0.0281 0.1390.153.1606
37325 Stora Skärsjön 67222013-09-03Programområde sötvattenC2013/00771-00782Abborre617.655.7Muskel  0.690.0545 0.0166 0.0352 0.04 0.0069b0.11 0.152 0.131 0.0214 0.038 0.0104 0.0069b  0.0676 0.0166 0.0386 0.0186 0.1450.1463.0606
37942 Stora Skärsjön 67222015-01-01Programområde sötvattenC2015/03888-03899Abborre617.356.6Muskel  0.570.0473 0.0143 0.0428 0.0279 0.00684 0.0855 0.103 0.108 0.0239 0.0268 0.0165 0.0057b  0.0428 0.0188 0.0319 0.0182 0.120.123.0606