IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6721) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34712 Allgjuttern 67212008-09-01Programområde sötvattenC2008/01408-01417Abborre620.887.7Muskel  0.640.0493 0.00576 0.0154 0.00896 0.00237b0.0243 0.186 0.173 0.0128 0.00704 0.0096 0.0039b0.0179 0.0525 0.00896 0.0102 0.0288 0.1590.163.1606
34769 Allgjuttern 67212009-08-24Programområde sötvattenC2009/00853-00862Abborre417.654.5Muskel 0.210.670.036 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.14 0.15 0.04b0.039 0.02b0.03b0.04b0.056 0.02b0.064 0.024 0.1190.1383.1606
34938 Allgjuttern 67212010-08-11Programområde sötvattenC2010/01645-01654Abborre517.955.5Muskel  0.510.0372 0.0199b0.0398b0.0199b0.0102b0.0658 0.11 0.12 0.0398b0.0479 0.024 0.0102b0.0428 0.0439 0.0209 0.053 0.0122 0.1050.1153.1606
37330 Allgjuttern 67212013-09-30Programområde sötvattenC2013/02570-02581Abborre415.839.2Muskel  0.790.0569 0.0079b0.0166 0.0079b0.0079b0.0553 0.103 0.0703 0.079 0.0308 0.0079b0.0079b  0.0387 0.0079b0.034 0.0079 0.1120.1163.0606
37955 Allgjuttern 67212015-08-10Programområde sötvattenC2015/00861-00872Abborre417.352.7Muskel  0.580.0186 0.0087 0.0267 0.0087 0.0058b0.0534 0.0563 0.0754 0.0197 0.0186 0.00986 0.0058b  0.0267 0.00754 0.0261 0.0145 0.06420.06483.0606