IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6718) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36565 Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvattenC2011/02878-02889Abborre317.457.9Muskel  0.390.0452 0.0101b0.039 0.0121 0.0101b0.179 0.0741 0.14 0.0172 0.0429 0.0101b0.0199b0.03b0.0507   0.03b0.0199 0.1070.1133.0606
36565 Krankesjön 67182011-08-21Programområde sötvattenC2011/02890-02901Abborre316.247.9Muskel  0.410.0111 0.0111 0.0533 0.0172 0.00984b0.172 0.0984 0.16 0.0312 0.193 0.0492 0.0201b0.0299b0.0738   0.0943 0.0242 0.09640.1013.0606
36858 Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvattenC2012/00603-00614Abborre4100.960.1Muskel  0.360.0137 0.00792 0.0227 0.0119 0.0018b0.0684 0.0864 0.166 0.0191 0.0205 0.00396 0.0018b  0.036 0.0191 0.0101 0.0112 0.0750.07523.0606
36858 Krankesjön 67182012-08-22Programområde sötvattenC2012/00615-00626Abborre381.741.8Muskel  0.320.0122 0.00768 0.0173 0.00768 0.0016b0.048 0.0576 0.115 0.00928 0.0176 0.0048 0.0016b  0.0275 0.00992 0.0118 0.0109 0.0570.05713.0606
34923 Krankesjön 67182008-08-20Programområde sötvattenC2008/01155-01164Abborre318.371.6Muskel  0.500.0185 0.007b0.007b0.006b0.006b0.012 0.055 0.105 0.0095 0.0095 0.00365b0.0055b0.0205 0.035 0.00415b0.008b0.0115 0.06110.0643.1606
34924 Krankesjön 67182009-08-20Programområde sötvattenC2009/00505-00514Abborre317.363.0Muskel 0.20.470.09 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.1 0.16 0.04b0.034 0.02b0.03b0.04b0.066 0.02b0.086 0.02 0.1580.1773.1606
34925 Krankesjön 67182010-09-03Programområde sötvattenC2010/02002-02011Abborre316.858.8Muskel  0.440.0242 0.0198b0.04b0.0198b0.0101b0.0418 0.0818 0.16 0.04b0.04b0.0101b0.0101b0.04b0.0449 0.0119 0.04b0.0172 0.08450.09943.1606
37568 Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvattenC2014/00368-00379Abborre416.450.1Muskel  0.520.0265 0.0109 0.0151 0.014 0.00104b0.0203 0.0676 0.156 0.0187 0.013 0.0078 0.0052   0.039 0.0109 0.0229 0.0151 0.08520.08533.0606
37568 Krankesjön 67182014-08-13Programområde sötvattenC2014/00380-00391Abborre416.449.7Muskel  0.500.032 0.0145 0.0155 0.0165 0.0075 0.029 0.06 0.16 0.0145 0.0125 0.001b0.001b  0.04 0.001b0.0265 0.022 0.09480.0953.0606
37303 Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvattenC2013/00618-00629Abborre315.944.7Muskel  0.440.0334 0.0044b0.0211 0.0132 0.0044b0.0321 0.0528 0.114 0.0229 0.0141 0.0044b0.00704   0.0409 0.0044b0.0286 0.0123 0.07830.08013.0606
37303 Krankesjön 67182013-08-29Programområde sötvattenC2013/00630-00641Abborre315.542.1Muskel  0.410.0144 0.0041b0.0316 0.00574 0.0041b0.197 0.0377 0.0861 0.0144 0.0127 0.0041b0.00492   0.0324 0.0041b0.0406 0.0103 0.04810.04973.0606
37931 Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvattenC2015/00797-00808Abborre316.859.0Muskel  0.440.0136 0.0123 0.0216 0.00836 0.0044b0.0484 0.0392 0.088 0.0172 0.0163 0.00924 0.0044b  0.0273 0.0088 0.0216 0.0123 0.05330.05383.0606
37931 Krankesjön 67182015-08-12Programområde sötvattenC2015/00809-00820Abborre316.351.6Muskel  0.380.0152 0.011 0.027 0.00874 0.0038b0.0684 0.0372 0.0912 0.0198 0.0179 0.0057 0.0038b  0.0327 0.00418 0.0315 0.0106 0.05250.05293.0606