IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6717) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36569 Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02087-02098Abborre517.953.4Muskel  0.460.0377 0.0101b0.046 0.0101b0.0101b0.0644 0.0736 0.138 0.017 0.0644 0.0129 0.0198b0.0336 0.0506   0.0336 0.011 0.09360.09693.0606
36569 Horsan 67172011-08-06Programområde sötvattenC2011/02099-02110Abborre518.759.0Muskel  0.480.0403 0.0101b0.192 0.011 0.0101b0.0624 0.0912 0.158 0.0101b0.036 0.0101b0.0202b0.0302b0.0451   0.0302b0.0149 0.1030.113.0606
36856 Horsan 67172012-08-07Programområde sötvattenC2012/03466-03477Abborre566.851.7Muskel  0.590.0401 0.0112 0.0177 0.0118 0.00295b0.0826 0.0708 0.189 0.0496 0.0295 0.00519 0.00295b  0.0401 0.013 0.00944 0.0165 0.1080.1083.0606
36856 Horsan 67172012-08-07Programområde sötvattenC2012/03478-03489Abborre544.655.6Muskel  0.470.0277 0.00611 0.04 0.0113 0.00235b0.221 0.0329 0.0799 0.0179 0.0456 0.00611 0.00235b  0.0118 0.00235b0.0202 0.00846 0.05950.063.0606
34723 Horsan 67172008-08-21Programområde sötvattenC2008/05122-05131Abborre618.967.2Muskel  0.600.0204 0.0078b0.009 0.0066b0.0066b0.0156 0.0378 0.096 0.0084 0.0102 0.00378b0.00552b0.0192 0.0246 0.00438b0.0132 0.0144 0.05940.06243.1606
34740 Horsan 67172009-08-18Programområde sötvattenC2009/04965-04974Abborre619.071.5Muskel 0.20.460.042 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.067 0.14 0.04b0.035 0.02b0.03b0.04b0.048 0.02b0.082 0.024 0.1020.1213.1606
34921 Horsan 67172010-08-15Programområde sötvattenC2010/02412-02421Abborre618.466.6Muskel  0.460.029 0.0198b0.04b0.0198b0.0101b0.069 0.0368 0.0869 0.04b0.04b0.011 0.0612 0.04b0.0368 0.0129 0.0741 0.0129 0.06570.07953.1606
37570 Horsan 67172014-08-25Programområde sötvattenC2014/01518-01529Abborre618.463.0Muskel  0.630.0158 0.00819 0.0176 0.00567 0.00126b0.0353 0.0227 0.0819 0.0132 0.0101 0.00428 0.00126b  0.0195 0.00428 0.0309 0.00945 0.04460.04483.0606
37318 Horsan 67172013-09-04Programområde sötvattenC2013/02210-02221Abborre518.155.7Muskel  0.660.0422 0.0066b0.0191 0.0066b0.0066b0.0574 0.035 0.099 0.0244 0.0198 0.0066b0.0066b  0.0363 0.0066b0.0257 0.00792 0.07450.07793.0606
37318 Horsan 67172013-09-04Programområde sötvattenC2013/02222-02233Abborre517.751.7Muskel  0.670.0342 0.0067b0.0255 0.0174 0.0067b0.0804 0.0328 0.0938 0.0161 0.0194 0.0067b0.0067b  0.0275 0.0067b0.0221 0.0107 0.06880.07153.0606
37570 Horsan 67172014-08-25Programområde sötvattenC2014/01530-01541Abborre617.453.3Muskel  0.570.0137 0.0108 0.0165 0.00467 0.00114b0.0291 0.0239 0.0912 0.0114 0.00969 0.0049 0.00114b  0.0205 0.0057 0.057 0.00684 0.04150.04163.0606
37928 Horsan 67172015-09-17Programområde sötvattenC2015/06453-06464Abborre619.270.8Muskel  0.690.0193 0.00966 0.0276 0.011 0.0069b0.0587 0.0255 0.0759 0.0138 0.0166 0.0069b0.0069b  0.0235 0.0069 0.0255 0.0124 0.05230.05373.0606
37928 Horsan 67172015-09-17Programområde sötvattenC2015/06465-06476Abborre618.359.5Muskel  0.660.0165 0.00924 0.0218 0.00924 0.0066b0.0343 0.0198 0.0508 0.0125 0.0152 0.0066b0.0066b  0.0152 0.00475 0.0205 0.00587 0.03780.03923.0606