IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6132) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34695 Sännen 61322008-08-18Programområde sötvattenC2008/01015-01024Abborre517.959.9Muskel  0.540.0443 0.0124 0.0594 0.027 0.00508b0.0918 0.2 0.194 0.0194 0.014 0.0178 0.0041b0.0205 0.0594 0.0232 0.0135 0.0216 0.160.163.1606
34765 Sännen 61322009-08-23Programområde sötvattenC2009/00655-00664Abborre616.645.7Muskel 0.190.400.048 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.15 0.2 0.04b0.025 0.02b0.03b0.04b0.057 0.02b0.04b0.024 0.1390.1583.1606
34955 Sännen 61322010-09-02Programområde sötvattenC2010/01901-01910Abborre616.542.8Muskel  0.350.0651 0.0231 0.0469 0.0319 0.0102b0.2 0.23 0.18 0.0399b0.0921 0.0389 0.0161 0.0399b0.084 0.0259 0.32 0.0291 0.1970.2063.1606
37327 Sännen 61322013-08-27Programområde sötvattenC2013/00514-00525Abborre616.239.0Muskel  0.580.0429 0.0058b0.0325 0.0186 0.0058b0.104 0.0754 0.104 0.0215 0.0255 0.0058b0.0058b  0.0423 0.0058b0.0249 0.022 0.1040.1063.0606
37940 Sännen 61322015-08-11Programområde sötvattenC2015/00894-00905Abborre717.355.0Muskel  0.440.044 0.0114 0.0242 0.0154 0.0044b0.0484 0.15 0.128 0.0211 0.0343 0.0158 0.0044b  0.0572 0.0255 0.0246 0.0202 0.1330.1343.0606