IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5747) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34956 Stora Envättern 57472010-08-28Programområde sötvattenC2010/01269-01278Abborre616.749.3Muskel  0.380.046 0.0201b0.0399b0.0201b0.00988b0.0399b0.12 0.13 0.0399b0.0399b0.0129 0.00988b0.049 0.049 0.0148 0.0399b0.0179 0.1220.1323.1606
34696 Stora Envättern 57472008-09-24Programområde sötvattenC2008/01831-01840Abborre518.566.5Muskel  0.540.0286 0.00702b0.0335 0.0103 0.00594b0.0486 0.0864 0.14 0.0103 0.00918 0.00702 0.00443b0.0216 0.0351 0.0124 0.0108 0.0157 0.09190.09323.1606
34732 Stora Envättern 57472009-09-24Programområde sötvattenC2009/02552-02561Abborre516.545.6Muskel 0.20.470.048 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.14 0.12 0.04b0.014 0.02b0.03b0.04b0.059 0.02b0.04b0.014 0.1180.1373.1606
37324 Stora Envättern 57472013-10-03Programområde sötvattenC2013/02597-02608Abborre616.039.8Muskel  0.560.0342 0.0056b0.0286 0.0151 0.0056b0.106 0.051 0.106 0.0274 0.0269 0.0056b0.0056b  0.0386 0.0056b0.037 0.0196 0.08570.0883.0606
37944 Stora Envättern 57472015-08-21Programområde sötvattenC2015/01081-01092Abborre516.241.7Muskel  0.550.0259 0.0121 0.0215 0.0171 0.0055b0.0825 0.066 0.077 0.0154 0.0209 0.0077 0.0055b  0.0297 0.0099 0.049 0.0121 0.0730.07363.0606