IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5344) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34718 Fiolen 53442008-09-02Programområde sötvattenC2008/01567-01576Abborre419.883.9Muskel  0.640.0218 0.00832b0.0243 0.0154 0.00704b0.0294 0.0531 0.0768 0.0115 0.00768 0.00602 0.00602b0.0198 0.023 0.00621 0.0096b0.00896 0.06130.06283.1606
34761 Fiolen 53442009-08-19Programområde sötvattenC2009/00455-00464Abborre519.172.2Muskel 0.210.430.042 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.11 0.11 0.04b0.044 0.02b0.03b0.04b0.044 0.02b0.091 0.021 0.1090.1283.1606
34943 Fiolen 53442010-08-13Programområde sötvattenC2010/01745-01754Abborre416.144.9Muskel  0.450.0482 0.0198b0.0401b0.0221 0.0099b0.0729 0.0909 0.12 0.0401b0.05 0.0171 0.014 0.0401b0.0522 0.0171 0.41 0.0108 0.1060.1183.1606
37315 Fiolen 53442013-08-29Programområde sötvattenC2013/00671-00682Abborre518.563.6Muskel  0.610.0397 0.0061b0.0165 0.0061b0.0061b0.0397 0.0732 0.11 0.022 0.0122 0.0061b0.0061b  0.0354 0.0061b0.014 0.0116 0.08770.09093.0606
37950 Fiolen 53442015-09-07Programområde sötvattenC2015/03168-03179Abborre418.766.6Muskel  0.460.0258 0.00782 0.253 0.0276 0.00552 2.02 0.0644 0.092 0.0202 0.0299 0.0092 0.0046b  0.0331 0.011 0.129 0.0092 0.07610.07613.0606