IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34692 Lilla Öresjön 48212008-08-26Programområde sötvattenC2008/01205-01214Abborre620.686.9Muskel  0.710.0533 0.0128 0.0256 0.0348 0.00994 0.0163 0.142 0.107 0.0227 0.00852 0.0177 0.00618b0.0206 0.049 0.0156 0.00994b0.0163 0.1380.1383.1606
34766 Lilla Öresjön 48212009-08-13Programområde sötvattenC2009/00705-00714Abborre618.670.1Muskel 0.210.560.085 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.21 0.18 0.04b0.031 0.02b0.03b0.04b0.082 0.02b0.04b0.021 0.190.2093.1606
34950 Lilla Öresjön 48212010-08-19Programområde sötvattenC2010/01595-01604Abborre617.858.4Muskel  0.520.0452 0.0198b0.04b0.0208 0.00988b0.0442 0.11 0.0848 0.04b0.04b0.0161 0.0172 0.04b0.0369 0.0208 0.0421 0.014 0.1080.123.1606
37317 Lilla Öresjön 48212013-09-04Programområde sötvattenC2013/00822-00833Abborre516.747.1Muskel  0.640.0486 0.0064b0.039 0.023 0.0064b0.294 0.102 0.102 0.0346 0.0269 0.0128 0.0064b  0.039 0.0198 0.0486 0.00768 0.1080.113.0606
37939 Lilla Öresjön 48212015-01-01Programområde sötvattenC2015/03832-03843Abborre517.553.4Muskel  0.690.0552 0.0193 0.0414 0.0414 0.00966 0.0759 0.166 0.131 0.0283 0.0207 0.0214 0.0069b  0.0628 0.0207 0.0186 0.0179 0.1530.1533.0606