IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4819) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34731 Fysingen 48192009-09-23Programområde sötvattenC2009/02502-02511Abborre517.761.9Muskel 0.190.470.045 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.16 0.22 0.04b0.034 0.02b0.03b0.04b0.042 0.02b0.029 0.027 0.1440.1623.1606
34920 Fysingen 48192010-09-09Programområde sötvattenC2010/02153-02162Abborre517.053.5Muskel  0.450.018 0.0198b0.0401b0.0198b0.0099b0.0432 0.0509 0.16 0.0401b0.0482 0.0099b0.0099b0.0401b0.0261 0.0099b0.0401b0.0122 0.06270.07823.1606
34720 Fysingen 48192008-10-01Programområde sötvattenC2008/01957-01966Abborre316.039.8Muskel  0.570.0171 0.00855b0.0108 0.00741b0.00741b0.0336 0.049 0.114 0.00741 0.00912 0.00433b0.00627b0.0188 0.0279 0.0049b0.00969b0.012 0.05880.06223.1606
37334 Fysingen 48192013-09-20Programområde sötvattenC2013/01685-01696Abborre416.450.9Muskel  0.530.0117 0.0053b0.0127 0.0053b0.0053b0.0233 0.0212 0.0795 0.0201 0.0159 0.0053b0.0053b  0.0138 0.0053b0.026 0.00848 0.03720.03993.0606
37926 Fysingen 48192015-08-20Programområde sötvattenC2015/01040-01051Abborre516.447.0Muskel  0.500.0125 0.0075 0.37 0.01 0.009 0.041 0.026 0.065 0.014 0.021 0.005 0.005b  0.0265 0.005b0.028 0.007 0.04310.04363.0606