IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4516) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34713 Bästeträsk 45162008-10-15Programområde sötvattenC2008/05112-05121Abborre417.852.0Muskel  0.640.0282 0.00704 0.0128 0.00768 0.00122b0.0224 0.0544 0.0832 0.00768 0.00627 0.00307 0.00582b0.0192 0.0269 0.0048 0.0115 0.0224 0.08120.08133.1606
34739 Bästeträsk 45162009-10-01Programområde sötvattenC2009/04915-04924Abborre416.949.5Muskel 0.180.460.054 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.073 0.09 0.04b0.036 0.02b0.03b0.04b0.048 0.02b0.11 0.031 0.1180.1373.1606
34939 Bästeträsk 45162010-09-05Programområde sötvattenC2010/02462-02471Abborre417.352.5Muskel  0.590.0348 0.0201b0.0401b0.0201b0.01b0.0997 0.0991 0.13 0.0401b0.059 0.013 0.01b0.0401b0.0519 0.0171 0.0478 0.0201 0.1030.1163.1606
37328 Bästeträsk 45162013-08-29Programområde sötvattenC2013/02162-02173Abborre418.564.6Muskel  0.780.0273 0.0078b0.0374 0.0078b0.0078b0.179 0.0374 0.0663 0.0195 0.0257 0.0078b0.0078b  0.0289 0.0078b0.0429 0.0125 0.06120.06513.0606
37936 Bästeträsk 45162015-09-21Programområde sötvattenC2015/06507-06518Abborre418.764.5Muskel  0.730.0197 0.00803 0.0168 0.011 0.0073b0.0438 0.0321 0.0438 0.0146 0.0131 0.0073b0.0073b  0.0197 0.00438 0.0168 0.0073 0.04570.04733.0606