IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4513) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34711 Älgsjön 45132008-09-22Programområde sötvattenC2008/01997-02006Abborre517.352.4Muskel  0.500.0195 0.0065b0.0065 0.0055b0.0055b0.019 0.07 0.1 0.01 0.0065 0.0055 0.0041b0.0185 0.0295 0.0055 0.0105 0.0095 0.0650.06683.1606
34729 Älgsjön 45132009-09-21Programområde sötvattenC2009/02319-02328Abborre516.143.3Muskel 0.190.430.062 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.085 0.12 0.04b0.027 0.02b0.03b0.04b0.04 0.02b0.04b0.01 0.1110.133.1606
34937 Älgsjön 45132010-09-08Programområde sötvattenC2010/02121-02130Abborre617.353.2Muskel  0.470.0169 0.0202b0.04b0.0202b0.00987b0.04b0.0691 0.1 0.04b0.0461 0.00987b0.00987b0.04b0.0291 0.00987b0.04b0.00799 0.0570.07253.1606
37311 Älgsjön 45132013-10-06Programområde sötvattenC2013/02619-02630Abborre617.955.3Muskel  0.440.0185 0.0044b0.0128 0.0158 0.0044b0.0572 0.0414 0.0924 0.0163 0.0154 0.0044b0.0044b  0.0299 0.00748 0.0158 0.0141 0.05940.06073.0606
37946 Älgsjön 45132015-08-26Programområde sötvattenC2015/01390-01401Abborre717.958.1Muskel  0.540.0151 0.0113 0.0173 0.0108 0.0054b0.0437 0.0486 0.0594 0.0157 0.0189 0.013 0.0054b  0.0238 0.0108 0.034 0.0119 0.05480.05543.0606