IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4213) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34708 Tärnan 42132008-09-23Programområde sötvattenC2008/01891-01900Abborre619.480.6Muskel  0.540.0232 0.00508b0.0243 0.00972 0.0041b0.0432 0.0594 0.103 0.00972 0.00702 0.00437 0.00351b0.0194 0.027 0.00513 0.00972 0.014 0.07130.07233.1606
34728 Tärnan 42132009-09-18Programområde sötvattenC2009/02269-02278Abborre618.772.9Muskel 0.20.390.041 0.02b0.3 0.02b0.02b4.8 0.089 0.14 0.04b0.045 0.02b0.03b0.04b0.031 0.02b0.78 0.021 0.1090.1273.1606
34936 Tärnan 42132010-09-07Programområde sötvattenC2010/02079-02088Abborre616.751.7Muskel  0.470.0291 0.0202b0.04b0.0202b0.00987b0.12 0.12 0.17 0.04b0.04b0.0122 0.00987b0.04b0.0578 0.0179 0.04b0.00987 0.09680.1113.1606
37329 Tärnan 42132013-10-04Programområde sötvattenC2013/02719-02730Abborre515.637.8Muskel  0.610.0183 0.0061b0.0244 0.0061b0.0061b0.0464 0.0476 0.0488 0.0177 0.0177 0.0061b0.00732   0.0146 0.0061b0.0171 0.0183 0.05850.06153.0606
37952 Tärnan 42132015-08-24Programområde sötvattenC2015/01097-01108Abborre616.042.9Muskel  0.480.0418 0.00768 0.025 0.0168 0.0048b0.0624 0.072 0.11 0.0168 0.0192 0.00864 0.0048b  0.0326 0.0101 0.0432 0.0139 0.09580.09633.0606