IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4168) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
32018 Vänern V Onsö 41682005-09-01Programområde sötvattenVAMar2005S011Abborre419.6881.13Muskel 19.40.82                                    0.0000
32021 Vänern V Onsö 41682004-09-01Programområde sötvattenVAMar2004S011Abborre419.6777.08Muskel 20.90.82                                    0.0000
32336 Vänern V Onsö 41682006-09-01Programområde sötvattenVAMar200611Abborre 19.3973.05Muskel  0.60                                    0.0000
33953 Vänern V Onsö 41682007-09-01Programområde sötvattenVAMar200711Abborre 19.8180.98Muskel  0.77                                    0.0000
33993 Vänern V Onsö 41682008-08-01Programområde sötvattenVAMar200811Abborre 18.8270.74Muskel  0.74                                    0.0000
34506 Vänern V Onsö 41682009-09-01Programområde sötvattenVAMar200940188Abborre 19.6881.68Muskel  0.76                                    0.0000