IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4167) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
32017 Vänern SO Åsundaön 41672005-09-01Programområde sötvattenVAHam2005S011Abborre419.1873.75Muskel 20.50.72                                    0.0000
32020 Vänern SO Åsundaön 41672004-09-01Programområde sötvattenVAHam2004S011Abborre419.1870.34Muskel 210.69                                    0.0000
32335 Vänern SO Åsundaön 41672006-09-01Programområde sötvattenVAHam200611Abborre 19.0871.98Muskel  0.64                                    0.0000
33952 Vänern SO Åsundaön 41672007-09-01Programområde sötvattenVAHam200711Abborre 19.2574.7Muskel  0.79                                    0.0000
33992 Vänern SO Åsundaön 41672008-08-01Programområde sötvattenVAHam200811Abborre 18.6668.1Muskel  0.71                                    0.0000
34505 Vänern SO Åsundaön 41672009-09-01Programområde sötvattenVAKar200940188Abborre 19.5376.6Muskel  0.76                                    0.0000