IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(6155) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36570 Bolmen 61552011-04-25Programområde sötvattenC2011/00091-00100Gädda654.01005.7Muskel  0.470.0987 0.0169 0.0324 0.0611 0.0103b0.0752 0.254 0.475 0.0343 0.0846 0.0442 0.0202b0.0301b0.132   0.047 0.0352 0.2780.2833.0606
36570 Bolmen 61552011-04-25Programområde sötvattenC2011/00101-00110Gädda552.5892.4Muskel  0.450.122 0.0162 0.0311 0.0765 0.018 0.0855 0.27 0.522 0.0351 0.122 0.045 0.0203b0.0302b0.14   0.0302b0.0423 0.3220.3253.0606
36857 Bolmen 61552012-04-01Programområde sötvattenC2012/03388-03397Gädda574.61097.5Muskel  0.490.0588 0.0132 0.0294 0.0206 0.00735 0.0441 0.142 0.25 0.0314 0.0588 0.0152 0.00245b  0.0735 0.0221 0.027 0.0167 0.1570.1573.0606
36857 Bolmen 61552012-04-01Programområde sötvattenC2012/03398-03407Gädda580.31139.6Muskel  0.480.0576 0.0187 0.0456 0.0259 0.00302 0.0624 0.149 0.269 0.0341 0.0912 0.0235 0.0024b  0.0624 0.0293 0.0432 0.0178 0.1640.1643.0606
34914 Bolmen 61552008-04-14Programområde sötvattenC2008/00037-00046Gädda658.01158.7Muskel  0.400.052 0.0088 0.0168 0.0364 0.0068b0.0216 0.144 0.272 0.0168 0.0136 0.0168 0.0056b0.02 0.08 0.0188 0.0108 0.0196 0.1560.1573.1606
34915 Bolmen 61552009-04-20Programområde sötvattenC2009/00051-00060Gädda556.81180.7Muskel 0.210.390.082 0.02b0.04b0.02b0.02b0.4b0.22 0.44 0.04b0.047 0.02b0.03b0.04b0.14 0.02b0.061 0.035 0.2320.2513.1606
34916 Bolmen 61552010-05-01Programområde sötvattenC2010/01845-01854Gädda651.4867.3Muskel  0.400.11 0.0232 0.0652 0.0452 0.012 0.18 0.23 0.44 0.04b0.0712 0.0332 0.01b0.04b0.12 0.0292 0.17 0.052 0.2940.3023.1606
37553 Bolmen 61552014-04-03Programområde sötvattenC2014/00119-00128Gädda554.3975.5Muskel  0.480.0672 0.0149 0.0206 0.0293 0.0096 0.0302 0.158 0.336 0.0235 0.0154 0.0178 0.00096b  0.072 0.0254 0.0211 0.024 0.1870.1873.0606
37553 Bolmen 61552014-04-03Programområde sötvattenC2014/00129-00138Gädda554.91033.5Muskel  0.380.0532 0.0106 0.019 0.0247 0.00076b0.0289 0.114 0.27 0.0232 0.0144 0.0148 0.00076b  0.0684 0.0171 0.016 0.0171 0.1430.1433.0606
37331 Bolmen 61552013-05-01Programområde sötvattenC2013/01297-01306Gädda595.1921.0Muskel  0.650.052 0.0065b0.0273 0.0442 0.0065b0.0624 0.143 0.247 0.0221 0.0195 0.0163 0.0065b  0.0845 0.0247 0.0273 0.0117 0.1450.1463.0606
37331 Bolmen 61552013-05-01Programområde sötvattenC2013/01307-01316Gädda754.71131.2Muskel  0.670.063 0.0168 0.0255 0.0395 0.0067b0.0496 0.188 0.348 0.0295 0.0248 0.0315 0.0067b  0.101 0.0255 0.0315 0.0134 0.1850.1863.0606
37924 Bolmen 61552015-05-25Programområde sötvattenC2015/00426-00435Gädda755.81216.2Muskel  0.470.0658 0.0146 0.0301 0.0414 0.00893 0.0611 0.193 0.385 0.0287 0.0367 0.0282 0.00564   0.103 0.0216 0.032 0.0259 0.2060.2063.0606
37924 Bolmen 61552015-05-25Programområde sötvattenC2015/00436-00445Gädda658.81296.7Muskel  0.530.0742 0.0106 0.0292 0.036 0.00636 0.0519 0.159 0.318 0.0286 0.0323 0.0217 0.0053b  0.0742 0.0201 0.0249 0.0223 0.1910.1913.0606