IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(4822) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
34893 Bolmen 48222006-01-01Programområde sötvattenP2006/01031-01040Gädda6.553.21042.9Muskel  0.590.0802 0.0218 0.0401b0.049 0.0142 0.16 0.2 0.41 0.0401b0.0608 0.0301 0.01b0.0401b0.0867   0.0519 0.0248 0.2210.2293.0606
34888 Bolmen 48221994-01-01Programområde sötvattenP1994/01121-01130Gädda4.658.21367.5Muskel  0.600.14 0.0222 0.0402b0.0672 0.0108 0.048 0.34 0.74 0.0402b0.0492 0.0468 0.015 0.042 0.15   0.0402b0.0492 0.3890.3943.0606
34889 Bolmen 48221997-04-14Programområde sötvattenP1997/01710-01719Gädda5.556.41145.2Muskel  0.550.16 0.0281 0.0402b0.0869 0.0138 0.0512 0.41 0.91 0.044 0.0743 0.0523 0.0099b0.0402b0.15   0.0413 0.06 0.4620.4663.0606
34890 Bolmen 48222000-04-17Programområde sötvattenP2000/01439-01448Gädda6.756.41328.4Muskel  0.490.13 0.0211 0.0402b0.0559 0.0098b0.0402 0.28 0.68 0.0402b0.0559 0.0441 0.0098b0.0402b0.1   0.0402b0.0412 0.3390.3483.0606
34891 Bolmen 48222002-05-11Programområde sötvattenP2002/01031-01040Gädda4.649.8723.9Muskel  0.550.12 0.0281 0.0402b0.0578 0.016 0.0523 0.27 0.6 0.0402b0.049 0.0357 0.0099b0.0402b0.11   0.0402b0.0429 0.3210.333.0606
34892 Bolmen 48222004-05-05Programområde sötvattenP2004/01153-01162Gädda5.654.61012.6Muskel  0.740.14 0.0252 0.057 0.094 0.0229 0.0858 0.44 0.93 0.054 0.14 0.0533 0.0104b0.0511 0.19   0.0577 0.0518 0.4550.4553.0606