IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(7) Station:(6723) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36998 Kvädöfjärden 67232012-08-06Programområde havC2012/06018-06027Abborre419.289.1Muskel  0.600.003b0.003b0.0114 0.018 0.003b0.027 0.0552 0.162 0.084 0.051 0.003b0.003b  0.0204 0.009 0.0318 0.0084 0.05350.05743.0606
34501 Kvädöfjärden 67232008-08-12Programområde havC2008/02549Abborre320.1104.5Muskel  0.47                                    0.0000
36733 Kvädöfjärden 67232011-08-17Programområde havC2011/06503-06512Abborre317.061.0Muskel  0.650.0013b0.00527 0.0137 0.0013b0.0013b0.0364 0.0345 0.091 0.0013b0.0345 0.0013b0.00325b  0.0137   0.0117 0.00247 0.02330.02522.9606
34673 Kvädöfjärden 67232009-08-11Programområde havC2009/00903-00912Abborre418.574.4Muskel  0.470.0169 0.00705 0.0254 0.00517 0.000987 0.0564 0.0517 0.122 0.0221 0.0282 0.00611 0.00047b0.0404 0.024 0.0047 0.0371 0.0193 0.07390.07393.1606
35117 Kvädöfjärden 67232010-08-11Programområde havC2010/10220-10229Abborre418.476.3Muskel  0.480.0432 0.024b0.0576 0.024b0.024b0.211 0.0672 0.187 0.0192b0.047 0.0192b0.0336b0.047 0.0341 0.0192b0.072b0.0216 0.1110.1243.1606
34050 Kvädöfjärden 67232006-12-30Programområde havC2007/04922-04931Abborre316.557.1Muskel  0.87                                    0.0000
37529 Kvädöfjärden 67232014-08-06Programområde havC2014/03158-03167Abborre317.576.2Muskel  0.590.0165 0.00885 0.0153 0.0059 0.0059b0.0165 0.106 0.0649 0.013 0.00944 0.00266 0.0059b  0.0183 0.00307 0.0207 0.01 0.06910.06973.0606
37288 Kvädöfjärden 67232013-07-24Programområde havC2013/06147-06156Abborre417.976.8Muskel  0.600.0318 0.003b0.003b0.003b0.003b0.0042b0.12 0.204 0.0492 0.03 0.003b0.003b  0.0306 0.006 0.096 0.0192 0.1140.1153.0606