IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(3) Station:(6725) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
37003 Landsort 67252012-12-20Programområde havC2012/07098-07109Sill/strömming516.739.3Muskel  4.500.122 0.0144 0.0405 0.0675 0.0072 0.0585 0.9 1.17 0.158 0.0338 0.0585 0.0225b  0.239 0.072 0.0315b0.0765 0.6310.6313.0606
37003 Landsort 67252012-12-20Programområde havC2012/07110-07121Sill/strömming518.140.3Muskel  5.600.218 0.037 0.0342 0.0728 0.023 0.056b1.68 2.07 0.241 0.0319 0.118 0.028b  0.454 0.123 0.0392b0.0952 1.11.13.0606
35112 Landsort 67252010-10-12Programområde havC2010/09203-09214Sill/strömming415.019.3Muskel  3.000.105 0.03b0.051 0.075 0.03b0.129 0.66 0.6 0.066 0.045 0.051 0.06b0.045b0.12 0.042 0.09b0.042 0.4330.4443.1606
36711 Landsort 67252011-10-25Programområde havC2011/04136-04147Sill/strömming518.140.2Muskel  6.270.32 0.0307 0.0351 0.119 0.0132 0.0401 1.38 1.69 0.0941 0.0627 0.1 0.0314b  0.32   0.0439b0.1 1.051.052.9606
36711 Landsort 67252011-10-25Programområde havC2011/04148-04159Sill/strömming517.536.6Muskel  6.650.253 0.0479 0.0499 0.14 0.0219 0.0432 1.53 1.8 0.133 0.0519 0.133 0.0333b  0.352   0.0466b0.0865 1.041.042.9606
35112 Landsort 67252010-10-12Programområde havC2010/09215-09224Sill/strömming415.020.1Muskel  3.600.0828 0.036b0.0504 0.0684 0.036b0.212 0.648 0.756 0.0576 0.054 0.0504 0.072b0.054b0.126 0.0468 0.108b0.0396 0.420.4333.1606
34304 Landsort 67252008-11-21Programområde havC2008/06344-06355Sill/strömming417.635.8Muskel  3.600.12 0.024 0.025 0.054 0.01b0.03 0.82 0.84 0.05 0.036 0.041 0.01b0.046     0.04     2.0306
34305 Landsort 67252008-01-01Programområde havC2008/06356-06367Sill/strömming   Muskel  4.200.14 0.028 0.028 0.08 0.01b0.035 1.1 1.2 0.059 0.043 0.056 0.01b0.036     0.04     2.0306
34487 Landsort 67252008-11-21Programområde havC2008/06344-06355Sill/strömming317.836.1Muskel  1.98                                    0.0000
34487 Landsort 67252008-11-21Programområde havC2008/06356-06367Sill/strömming417.535.0Muskel  0.86                                    0.0000
34662 Landsort 67252009-11-12Programområde havC2009/07399-07410Sill/strömming516.929.7Muskel  3.300.188 0.0363 0.0429 0.0693 0.0109 0.129 0.627 0.924 0.0561 0.0561 0.0429 0.0033b0.0363 0.178 0.0208 0.112 0.0528 0.5550.5553.1606
34662 Landsort 67252009-11-12Programområde havC2009/07411-07422Sill/strömming617.533.9Muskel  3.600.202 0.0468 0.112 0.151 0.022 0.36 1.4 1.3 0.112 0.281 0.0972 0.00504 0.031 0.331 0.0756 0.259 0.072 0.8920.8923.1606
37272 Landsort 67252013-10-06Programområde havC2013/04810-04821Sill/strömming518.035.8Muskel  4.500.198 0.045 0.063 0.113 0.0275 0.0945 1.44 1.17 0.104 0.0585 0.104 0.0225b  0.288 0.063 0.0585 0.099 0.9010.9023.0606
37272 Landsort 67252013-10-06Programområde havC2013/04822-04833Sill/strömming718.539.5Muskel  4.800.206 0.0384 0.0576 0.158 0.0254 0.125 2.21 1.3 0.139 0.0576 0.144 0.024b  0.36 0.0912 0.0528 0.115 1.191.193.0606
37518 Landsort 67252014-11-10Programområde havC2014/04709-04720Sill/strömming518.440.4Muskel  4.630.0787 0.0171 0.0301 0.0602 0.00741 0.0407 0.926 0.972 0.0648 0.0241 0.0398 0.0463b  0.19 0.0366 0.0218 0.0509 0.5340.5343.0606
37518 Landsort 67252014-11-10Programområde havC2014/04721-04732Sill/strömming518.138.7Muskel  5.790.133 0.0145 0.0318 0.0926 0.00984 0.0347 0.984 1.16 0.0926 0.0243 0.0637 0.0579b  0.214 0.0486 0.0255 0.0527 0.6360.6373.0606