IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(3) Station:(3731) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36982 Ängskärsklubb 37312012-06-11Programområde havC2012/02695-02706Sill/strömming411.535.0Muskel 21.63.300.221 0.0198 0.0327 0.142 0.0125 0.0396 1.65 1.22 0.132 0.0495 0.145 0.0165b  0.297 0.122 0.0231b0.102 1.011.013.0606
36982 Ängskärsklubb 37312012-06-11Programområde havC2012/02707-02718Sill/strömming511.328.9Muskel 21.63.400.231 0.0255 0.034 0.167 0.0126 0.0252 1.7 1.46 0.136 0.0714 0.102 0.017b  0.323 0.0816 0.0238b0.0952 1.051.053.0606
36983 Ängskärsklubb 37312012-10-01Programområde havC2012/02967-02978Sill/strömming411.131.5Muskel  3.400.0646 0.0184 0.0286 0.0544 0.017b0.139 0.51 0.68 0.0578 0.068 0.017 0.017b  0.0816 0.0374 0.0275 0.0279 0.3350.3373.0606
36983 Ängskärsklubb 37312012-10-01Programområde havC2012/02979-02990Sill/strömming513.933.0Muskel  2.800.056 0.0148 0.0364 0.0504 0.014b0.0476 0.728 0.56 0.112 0.0476 0.0364 0.014b  0.0896 0.0532 0.0196b0.0336 0.3940.3963.0606
34670 Ängskärsklubb 37312009-05-11Programområde havC2009/04118-04129Sill/strömming618.239.0Muskel 19.93.850.655 0.146 0.185 0.809 0.077 0.258 5.39 3.08 0.424 0.381 0.462 0.0162 0.0462 1.23 0.381 0.146 0.27 3.133.133.1606
35105 Ängskärsklubb 37312010-10-01Programområde havC2010/11621-11632Sill/strömming517.941.6Muskel  1.900.0665 0.0228 0.0589 0.0418 0.019b0.158 0.228 0.57 0.0399 0.0475 0.0266 0.038b0.0285b0.0836 0.0266 0.095b0.038 0.2490.2543.1606
36718 Ängskärsklubb 37312011-10-05Programområde havC2011/07378-07389Sill/strömming416.430.7Muskel  4.180.092 0.0121 0.028 0.092 0.0109 0.0669 0.711 0.794 0.0368 0.0502 0.0401 0.0209b  0.121   0.0293b0.046 0.4540.4542.9606
36718 Ängskärsklubb 37312011-10-05Programområde havC2011/07390-07401Sill/strömming516.731.1Muskel  3.340.1 0.017 0.0234 0.15 0.015 0.0568 0.735 0.735 0.0501 0.0635 0.0334 0.0167b  0.12   0.0334 0.0401 0.4650.4652.9606
36731 Ängskärsklubb 37312011-07-24Programområde havC2011/05799-05810Sill/strömming413.426.3Muskel 23.73.550.071 0.00746 0.0533 0.0568 0.0121 0.28 0.533 0.71 0.0391 0.0533 0.0249 0.0177b  0.11   0.0249b0.0355 0.3560.3562.9606
36731 Ängskärsklubb 37312011-07-24Programområde havC2011/05811-05822Sill/strömming516.429.7Muskel  3.880.097 0.0132 0.0466 0.109 0.0159 0.12 0.854 0.892 0.0582 0.0582 0.0504 0.0194b  0.159   0.0272b0.0427 0.5150.5162.9606
34670 Ängskärsklubb 37312009-05-11Programområde havC2009/04130-04141Sill/strömming518.238.8Muskel 19.93.780.718 0.117 0.249 0.983 0.125 0.454 5.67 3.1 0.454 0.529 0.567 0.00869 0.0605 1.36 0.454 0.234 0.31 3.363.363.1606
35105 Ängskärsklubb 37312010-10-01Programområde havC2010/11633-11644Sill/strömming518.042.1Muskel  2.700.0702 0.0221 0.0702 0.0675 0.027b0.184 0.459 0.459 0.0378 0.0621 0.0405 0.054b0.0405b0.0756 0.0378 0.135b0.0324 0.310.3183.1606
35118 Ängskärsklubb 37312010-06-11Programområde havC2010/00661-00672Sill/strömming616.720.5Muskel 18.73.300.363 0.0759 0.158 0.363 0.0462 0.396 2.74 1.58 0.182 0.158 0.248 0.066b0.0462 0.594 0.195 0.119 0.158 1.641.643.1606
35118 Ängskärsklubb 37312010-06-11Programområde havC2010/00673-00684Sill/strömming617.336.2Muskel 19.23.140.343 0.0811 0.259 0.343 0.0499 0.718 2.59 1.53 0.19 0.181 0.234 0.0624b0.0465b0.53 0.214 0.212 0.181 1.591.593.1606
34028 Ängskärsklubb 37312007-09-29Programområde havC2007/04280-04294Sill/strömming417.837.5Muskel  2.60                                    0.0000
34028 Ängskärsklubb 37312007-09-29Programområde havC2007/04295-04306Sill/strömming517.838.1Muskel  3.00                                    0.0000
34272 Ängskärsklubb 37312008-01-01Programområde havC2008/04165-04176Sill/strömming   Muskel  3.000.34 0.035 0.036 0.35 0.027 0.047 3.1 1.1 0.13 0.089 0.16 0.01b0.062     0.04     2.0306
34273 Ängskärsklubb 37312008-01-01Programområde havC2008/04153-04164Sill/strömming   Muskel  2.400.37 0.037 0.039 0.44 0.022 0.053 3.9 0.83 0.16 0.092 0.2 0.01b0.072     0.04     2.0306
34300 Ängskärsklubb 37312008-01-01Programområde havC2008/07595-07606Sill/strömming   Muskel  3.200.62 0.078 0.04 0.38 0.032 0.046 3.5 1.6 0.18 0.095 0.2 0.01b0.044     0.04     2.0306
34301 Ängskärsklubb 37312008-01-01Programområde havC2008/07607-07618Sill/strömming   Muskel  2.800.66 0.082 0.047 0.63 0.05 0.046 4.1 1.3 0.21 0.16 0.29 0.01b0.076     0.04     2.0306
34498 Ängskärsklubb 37312008-05-12Programområde havC2008/07595Sill/strömming515.928.2Muskel 21.42.08                                    0.0000
34498 Ängskärsklubb 37312008-05-12Programområde havC2008/07607Sill/strömming517.634.2Muskel  2.80                                    0.0000
34665 Ängskärsklubb 37312009-10-22Programområde havC2009/10708-10719Sill/strömming517.335.3Muskel  3.300.142 0.0261 0.142 0.122 0.00792 0.429 0.957 0.759 0.0924 0.142 0.0172 0.0033b0.033 0.261 0.0201 0.112 0.0594 0.6070.6073.1606
34665 Ängskärsklubb 37312009-10-22Programområde havC2009/10720-10731Sill/strömming517.335.0Muskel  2.900.11 0.02 0.0348 0.0783 0.00696 0.171 1.01 0.696 0.0667 0.0754 0.0162 0.0029b0.0348 0.162 0.00812 0.0928 0.0551 0.5690.5693.1606
32000 Ängskärsklubb 37312005-10-14Programområde havP2005/03698Sill/strömming  36.0Muskel                                       0.0000
17496 Ängskärsklubb 37311981-09-09Programområde hav03821104D0005Sill/strömming   Muskel0.0  0.2     0.2   0.1 10 1.5   0.1     0.2 1.8 0.2 8.4     1.7406
17498 Ängskärsklubb 37311983-09-29Programområde havMPR 426:9Sill/strömming   Muskel0.0  2     2.2     8.9 6.2 0.3 0.9 0.2     0.8 0.3       1.8400
17504 Ängskärsklubb 37311990-10-19Programområde hav30201104S0059Sill/strömming2  Muskel93.4  0.13 0.06b0.07b0.05b0.06b0.2b0.6 0.67 0.03b0.03b0.02b0.08b0.04b0.09 0.11 0.81b0.16 0.5510.5793.1606
37538 Ängskärsklubb 37312014-05-14Programområde havC2014/01196-01207Sill/strömming617.538.4Muskel  3.700.481 0.0703 0.0481 0.444 0.0444 0.0666 3.52 2.52 0.226 0.0629 0.303 0.0118   0.888 0.252 0.0207 0.185 2.132.133.0606
37538 Ängskärsklubb 37312014-05-14Programområde havC2014/01208-01219Sill/strömming617.237.0Muskel  3.840.576 0.073 0.0691 0.538 0.0499 0.461 4.61 2.96 0.284 0.0653 0.315 0.00998   1.04 0.261 0.025 0.234 2.672.673.0606
37283 Ängskärsklubb 37312013-09-30Programområde havC2013/08354-08365Sill/strömming416.432.5Muskel  3.700.0814 0.02 0.0352 0.0777 0.0111b0.0666 0.518 0.666 0.0281 0.0233 0.0303 0.0185b  0.115 0.0252 0.0444 0.0444 0.370.3713.0606
37283 Ängskärsklubb 37312013-09-30Programområde havC2013/08366-08377Sill/strömming416.934.6Muskel  3.400.0714 0.017b0.0316 0.0612 0.0102b0.034 0.578 0.612 0.0326 0.017b0.034 0.017b  0.0952 0.0177 0.0296 0.0476 0.3710.3743.0606
37513 Ängskärsklubb 37312014-09-15Programområde havC2014/03499-03510Sill/strömming518.444.3Muskel  3.660.0952 0.00842 0.0201 0.0695 0.00476 0.0168 0.586 0.622 0.0315 0.0143 0.0216 0.0366b  0.0842 0.0143 0.0161 0.0403 0.3910.3923.0606
37513 Ängskärsklubb 37312014-09-15Programområde havC2014/03511-03522Sill/strömming518.444.4Muskel  3.480.108 0.0101 0.0209 0.0835 0.00766 0.0226 0.626 0.557 0.0313 0.0122 0.0285 0.0348b  0.101 0.0181 0.0202 0.0348 0.4080.4083.0606