IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(3) Station:(3721) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36980 Fladen 37212012-08-17Programområde havC2012/05148-05159Sill/strömming318.554.7Muskel  4.000.044 0.0224 0.0348 0.0368 0.0092 0.044 0.224 0.44 0.092 0.0304 0.024 0.02b  0.068 0.0288 0.028b0.0208 0.20.23.0606
36980 Fladen 37212012-08-17Programområde havC2012/05160-05171Sill/strömming315.154.2Muskel  4.700.0893 0.0188 0.118 0.0381 0.00611 1.13 0.273 0.658 0.127 0.0418 0.0235b0.0235b  0.108 0.039 0.146 0.0296 0.2950.2973.0606
17622 Fladen 37211992-11-23Programområde hav13831104S0119Sill/strömming2  Muskel31.0  0.23 0.17b0.28b0.11b0.14b1.3b0.8 1.3 0.09b0.15b0.06b0.25b0.11b0.19 0.08b1.1b0.12 0.7260.8093.1606
17624 Fladen 37211993-09-23Programområde hav13831104S0143Sill/strömming2  Muskel25.7  0.1 0.25b0.29b0.2b0.16b0.35b0.3 0.5 0.13b0.16b0.1b0.2b0.14b0.07 0.12b0.33b0.15b0.2420.5093.1606
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03914Sill/strömming220.252.7Muskel  1.84            0.0538                       0.3000
28891 Fladen 37212001-09-13Programområde havP2001/05001Sill/strömming220.261.1Muskel  6.600.14 0.097 0.14 0.13 0.035b0.15b0.39 0.87 0.096b0.097b0.088b0.064b0.1b0.13 0.092b0.15b0.073 0.4450.4883.1606
29354 Fladen 37212002-09-10Programområde havP2002/04240Sill/strömming   Muskel  3.760.83 0.047 0.04 0.24 0.03 0.086 2.8 0.94 0.16 0.039 0.18 0.005 0.065 0.27 0.14 0.057 0.7 2.562.563.1606
31665 Fladen 37212004-09-13Programområde havP2004/04834Sill/strömming219.854.1Muskel  4.000.12 0.043 0.053 0.083 0.037 0.22 0.34 0.61 0.062 0.058 0.051 0.016 0.062 0.11 0.056 0.041     2.1606
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04686Sill/strömming220.559.3Muskel 24.32.73                                    0.0000
36721 Fladen 37212011-09-09Programområde havC2011/07830-07841Sill/strömming320.460.0Muskel  6.590.0923 0.0277 0.0481 0.0791 0.0198 0.0725 0.343 0.725 0.0593 0.0923 0.0349 0.033b  0.132   0.0791 0.0501 0.3450.3452.9606
36721 Fladen 37212011-09-09Programområde havC2011/07842-07853Sill/strömming320.964.8Muskel  5.340.0641 0.0171 0.0379 0.0502 0.0101 0.0587 0.299 0.587 0.0368 0.0587 0.0481 0.0267b  0.0961   0.0374b0.032 0.2650.2652.9606
35100 Fladen 37212010-09-06Programområde havC2010/05544-05555Sill/strömming219.853.5Muskel  5.200.0728 0.052b0.0572 0.0728 0.052b0.198 0.213 0.468 0.0333 0.0468 0.0244 0.104b0.078b0.0728 0.0244 0.104b0.0317 0.2340.2533.1606
35100 Fladen 37212010-09-06Programområde havC2010/05556-05567Sill/strömming219.955.2Muskel  4.600.069 0.046b0.046 0.0382 0.046b0.189 0.276 0.506 0.0382 0.0644 0.0271 0.092b0.046 0.0874 0.0271 0.092b0.0299 0.2540.2643.1606
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04679Sill/strömming220.053.6Muskel 24.92.82                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04680Sill/strömming220.367.3Muskel 27.76.06                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04681Sill/strömming219.853.4Muskel 24.93.33                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04682Sill/strömming220.052.0Muskel 22.92.57                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04683Sill/strömming220.157.7Muskel 26.24.43                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04684Sill/strömming220.665.0Muskel 27.86.83                                    0.0000
32003 Fladen 37212005-09-19Programområde havP2005/04685Sill/strömming220.659.9Muskel 24.33.92                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06012Sill/strömming220.762.0Muskel 27.34.96                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06013Sill/strömming220.364.1Muskel 27.75.13                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06014Sill/strömming220.458.0Muskel 273.73                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06015Sill/strömming220.262.4Muskel 28.55.25                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06016Sill/strömming220.259.7Muskel 26.13.65                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06017Sill/strömming220.660.7Muskel 26.13.60                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06018Sill/strömming220.761.7Muskel 26.13.78                                    0.0000
33903 Fladen 37212006-09-14Programområde havP2006/06019Sill/strömming220.160.7Muskel 26.34.62                                    0.0000
34022 Fladen 37212007-09-19Programområde havC2007/03883-03894Sill/strömming219.853.1Muskel  6.30                                    0.0000
34022 Fladen 37212007-09-19Programområde havC2007/03895-03906Sill/strömming220.055.3Muskel  5.60                                    0.0000
34290 Fladen 37212008-09-05Programområde havC2008/05978-05989Sill/strömming220.261.0Muskel  7.500.085 0.023 0.062 0.06 0.023 0.05 0.38 0.83 0.056 0.092 0.035 0.01b0.044     0.04     2.0306
34291 Fladen 37212008-01-01Programområde havC2008/05990-06001Sill/strömming   Muskel  8.100.11 0.018 0.044 0.061 0.021 0.047 0.32 0.82 0.047 0.047 0.027 0.01b0.038     0.04     2.0306
34478 Fladen 37212008-09-05Programområde havC2008/05990-06001Sill/strömming220.059.6Muskel  8.10                                    0.0000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06178Sill/strömming219.060.3Muskel               0.192                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06179Sill/strömming219.150.5Muskel               0.185                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06180Sill/strömming219.552.9Muskel               0.191                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06181Sill/strömming219.455.5Muskel               0.196                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06182Sill/strömming219.555.3Muskel               0.188                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06183Sill/strömming220.153.0Muskel               0.201                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06184Sill/strömming219.048.5Muskel               0.182                       0.3000
27195 Fladen 37212000-12-08Programområde havP2000/06185Sill/strömming219.248.4Muskel               0.211                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03915Sill/strömming219.951.0Muskel  3.75            0.229                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03916Sill/strömming220.357.0Muskel  2.91            0.213                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03917Sill/strömming219.851.1Muskel  1.40            0.0801                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03918Sill/strömming220.050.1Muskel  2.38            0.184                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03919Sill/strömming219.140.5Muskel  1.57            0.0581                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03920Sill/strömming220.349.4Muskel  1.82            0.0785                       0.3000
27196 Fladen 37211999-09-08Programområde havP1999/03921Sill/strömming219.243.2Muskel  2.85            0.412                       0.3000
28891 Fladen 37212001-09-13Programområde havP2001/04995Sill/strömming220.459.8Muskel  5.700.11 0.053b0.063b0.082 0.033b0.11b0.34 1 0.029b0.039b0.022b0.056b0.043b0.12 0.028b0.12b0.06 0.3840.4063.1606
28891 Fladen 37212001-09-13Programområde havP2001/04996Sill/strömming220.059.1Muskel  4.400.072 0.058b0.071b0.066 0.039b0.13b0.31 0.87 0.036b0.041b0.025b0.06b0.047b0.091 0.032b0.12b0.049 0.310.3363.1606
123