IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(3) Station:(22013) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
36984 Byxelkrok 220132012-10-01Programområde havC2012/03290-03301Sill/strömming519.752.6Muskel 23.64.200.168 0.0197 0.042 0.0391 0.0134 0.0966 0.63 0.84 0.197 0.0416 0.0462 0.021b  0.206 0.0504 0.042 0.0391 0.5240.5243.0606
36984 Byxelkrok 220132012-10-01Programområde havC2012/03302-03313Sill/strömming520.055.4Muskel 24.15.100.199 0.0316 0.0173 0.0612 0.0143 0.0714 1.12 1.17 0.0714 0.0423 0.0867 0.0255b  0.224 0.0561 0.0332 0.0612 0.7530.7543.0606
34030 Byxelkrok 220132007-10-08Programområde havC2007/05601-05612Sill/strömming519.347.9Muskel 39.74.55                                    0.0000
34492 Byxelkrok 220132008-10-01Programområde havC2008/04965-04976Sill/strömming418.136.1Muskel  1.90                                    0.0000
34653 Byxelkrok 220132009-09-20Programområde havC2009/04467-04478Sill/strömming520.149.8Muskel 24.54.210.181 0.0328 0.0253 0.101 0.0135 0.0463 1.09 1.01 0.0926 0.0383 0.0716 0.00421b0.0211 0.282 0.0547 0.0299 0.0674 0.7260.7263.1606
36716 Byxelkrok 220132011-10-01Programområde havC2011/06146-06157Sill/strömming620.457.8Muskel 26.36.790.299 0.0448 0.0469 0.163 0.0231 0.0591 1.7 1.63 0.149 0.055 0.143 0.034b  0.421   0.0475b0.0951 1.131.132.9606
36716 Byxelkrok 220132011-10-01Programområde havC2011/06158-06169Sill/strömming620.360.4Muskel 26.28.460.423 0.0618 0.0474 0.212 0.0381 0.0592 2.54 2.54 0.186 0.0668 0.169 0.0423b  0.567   0.0592b0.152 1.681.682.9606
35106 Byxelkrok 220132010-09-30Programområde havC2010/04480-04491Sill/strömming518.149.5Muskel 23.44.100.242 0.0492 0.0533 0.152 0.041b0.164b1.68 1.07 0.119 0.0697 0.144 0.082b0.0615b0.34 0.0902 0.123b0.0984 1.021.033.1606
35106 Byxelkrok 220132010-09-30Programområde havC2010/04492-04503Sill/strömming620.049.5Muskel 24.24.100.189 0.041 0.0492 0.119 0.041b0.119 1.44 1.15 0.0984 0.0574 0.115 0.082b0.0615b0.34 0.0984 0.123b0.082 0.8740.8853.1606
34030 Byxelkrok 220132007-10-08Programområde havC2007/05613-05624Sill/strömming519.348.4Muskel 71.84.51                                    0.0000
34288 Byxelkrok 220132008-10-01Programområde havC2008/04977-04988Sill/strömming418.036.1Muskel 21.12.000.12 0.023 0.026 0.053 0.01b0.025 0.76 0.69 0.033 0.049 0.029 0.01b0.042     0.04     2.0306
34289 Byxelkrok 220132008-10-01Programområde havC2008/04965-04976Sill/strömming418.136.1Muskel  1.900.11 0.018 0.026 0.058 0.01b0.032 0.74 0.74 0.043 0.04 0.025 0.01b0.036     0.04     2.0306
34492 Byxelkrok 220132008-10-01Programområde havC2008/04977-04988Sill/strömming418.036.1Muskel  2.00                                    0.0000
34653 Byxelkrok 220132009-09-20Programområde havC2009/04479-04490Sill/strömming519.948.9Muskel 26.15.090.183 0.0382 0.0407 0.107 0.0168 0.107 1.17 1.27 0.107 0.056 0.0814 0.00509b0.0321 0.275 0.056 0.0713 0.0814 0.7960.7963.1606
37520 Byxelkrok 220132014-11-07Programområde havC2014/04939-04950Sill/strömming619.653.8Muskel  5.750.242 0.0178 0.0316 0.15 0.0092 0.0242 1.5 1.32 0.104 0.0265 0.0862 0.0104   0.316 0.0748 0.019 0.0862 0.9630.9633.0606
37520 Byxelkrok 220132014-11-07Programområde havC2014/04951-04962Sill/strömming620.056.1Muskel  7.450.35 0.0291 0.0298 0.186 0.0164 0.0119 2.09 2.09 0.127 0.0253 0.142 0.0745b  0.41 0.0969 0.0127 0.127 1.381.383.0606
37279 Byxelkrok 220132013-10-28Programområde havC2013/08449-08460Sill/strömming519.346.7Muskel 20.72.600.218 0.0494 0.117 0.109 0.026 0.221 1.64 0.832 0.122 0.0416 0.0858 0.013b  0.198 0.0858 0.0754 0.0624 0.9110.9113.0606
37279 Byxelkrok 220132013-10-28Programområde havC2013/08461-08472Sill/strömming520.363.7Muskel 21.22.900.125 0.0319 0.087 0.0725 0.0131 0.148 0.899 0.58 0.0609 0.0348 0.0522 0.0145b  0.148 0.0319 0.0464 0.058 0.5420.5433.0606