IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(1) Station:(3720) From: Tom:
Prov IDStationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %1,2,3,7,8-pentachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*Octachloro-dibenzo dioxin pg/g wet weight*2,3,4,7,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,4,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,6,7,8-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,6,7,8-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-hexachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*Octachloro-dibenzofuran pg/g wet weight*2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo[b,e][1,4]dioxin pg/g wet weight*Summa PCDD/F WHO-TEQ Lower pg/g wet weightSumma PCDD/F WHO-TEQ Upper pg/g wet weightQ
18254 Utlängan 37201988-12-01Programområde hav10801103S0001Torsk   Muskel135.0  0.04 0.03b0.04b0.08 0.03b0.03 0.34 0.59 0.02b0.02b0.1 0.04b0.02b0.22 0.07 0.07b0.1 0.3330.3443.1606
18254 Utlängan 37201988-12-01Programområde hav10801103S0002Torsk   Lever7.6  5.9 0.69b0.81b13 1.4 1.3 40 66 10 0.47b12 0.83b0.45b25 8.7 1.6b11 40.840.93.1606
18254 Utlängan 37201988-12-01Programområde hav10801103S0004Torsk   Lever14.7  4.1 0.2b1.6 8.4 1.2 0.56 28 47 5.8 1.2 6.9 0.09b0.08b18 5.5 0.12b6.6 27.127.23.1606
18255 Utlängan 37201989-12-01Programområde hav10801103S0003Torsk   Muskel114.0  0.05 0.02b0.03b0.06 0.02b0.06 0.27 0.5 0.04 0.02b0.07 0.03b0.02b0.2 0.06 0.03b0.1 0.310.3173.1606