IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7939) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00272Tornfalk   Ägg  5.790.355 0.00138b0.012   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00273Tornfalk   Ägg  6.270.321 0.00128b0.0136   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00274Tornfalk   Ägg  7.500.3 0.0016b0.0131   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00275Tornfalk   Ägg19.886 5.740.417 0.00139b0.00415   
Djursjön 79392014-06-26Programområde jordbruksmark1C2014/00276Tornfalk   Ägg19.609 5.850.439 0.00137b0.00431