IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7716) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Lersäter 77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00256Tornfalk   Ägg18.11 7.710.188 0.00104b0.0105   
Lersäter 77162014-06-22Programområde jordbruksmark1C2014/00257Tornfalk   Ägg18.17 5.500.26   0.0156