IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7715) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00246Tornfalk   Ägg16.57 6.000.334   0.00418   
Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00247Tornfalk   Ägg16.78 7.260.293 0.0011b0.00346   
Gunnelbo 77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00249Tornfalk   Ägg17.82 7.450.281   0.00316