IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7693) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00283Tornfalk   Ägg  4.550.954 0.0245 0.00264b  
Ösjövägen 76932014-08-06Programområde jordbruksmark1C2014/00284Tornfalk   Ägg17.652 5.330.826 0.0015b0.00306