IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00280Tornfalk   Ägg18.524 5.080.276 0.00157b0.00635   
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00281Tornfalk   Ägg18.012 4.860.244 0.00165b0.00354   
Siljansnäs 76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00282Tornfalk   Ägg18.087 8.290.0357 0.00103 0.00217b