IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7260) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06023Stare  77.47Muskel  3.980.11     0.1 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06024Stare  73.79Muskel  3.730.16     0.14 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06025Stare  68.0Muskel  5.340.2     0.18 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06026Stare  63.45Muskel  4.410.13     0.12 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06027Stare  75.19Muskel  5.190.18     0.16 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06028Stare  77.16Muskel  4.090.65     0.59 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06029Stare  76.3Muskel  6.100.1     0.09 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06030Stare  78.41Muskel  3.500.23     0.21 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06031Stare  63.98Muskel  4.990.19     0.17 
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmark1C1982/06032Stare  66.23Muskel  3.950.27     0.24 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06044Stare  74.1Muskel  2.460.1     0.09 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06045Stare  70.3Muskel  3.000.29     0.26 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06046Stare  70.3Muskel  2.720.18     0.16 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06047Stare  71.3Muskel  3.410.15     0.14 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06048Stare  75.5Muskel  3.470.19     0.17 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06049Stare  71.2Muskel  2.800.14     0.13 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06050Stare  71.7Muskel  3.460.16     0.14 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06051Stare  66.2Muskel  2.160.28     0.25 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06052Stare  70.6Muskel  3.050.24     0.22 
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmark1C1983/06053Stare  73.3Muskel  3.160.16     0.14 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06001Stare  75.33Muskel 20.53.980.44     0.4 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06002Stare  73.48Muskel 19.63.290.07     0.06 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06003Stare  76.96Muskel 21.22.580.07     0.06 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06004Stare  67.75Muskel 22.82.250.19     0.17 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06005Stare  83.04Muskel 22.22.940.06     0.05 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06006Stare  78.93Muskel 20.92.840.08     0.07 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06007Stare  72.37Muskel 20.53.690.21     0.19 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06008Stare  67.45Muskel 19.93.560.36     0.32 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06009Stare  75.82Muskel 20.73.950.23     0.21 
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmark1C1984/06010Stare  76.36Muskel 23.43.010.13     0.12 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06001Stare  71.03Muskel 20.93.150.24     0.22 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06002Stare  67.02Muskel 20.92.510.15     0.14 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06003Stare  67.85Muskel 19.82.090.13     0.12 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06004Stare  72.38Muskel 20.53.940.28     0.25 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06005Stare  72.55Muskel 20.83.540.25     0.23 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06006Stare  71.08Muskel 21.13.700.16     0.14 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06007Stare  82.21Muskel 20.74.610.17     0.15 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06008Stare  71.21Muskel 21.13.290.37     0.33 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06009Stare  74.56Muskel 21.33.440.52     0.47 
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmark1C1985/06010Stare  76.25Muskel 21.92.860.17     0.15 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06001Stare  78.61Muskel 20.93.560.2     0.18 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06002Stare  81.46Muskel 20.63.180.07     0.06 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06003Stare  84.42Muskel 21.92.700.08     0.07 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06004Stare  74.12Muskel 19.44.100.15     0.14 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06005Stare  75.43Muskel 193.680.05     0.05 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06006Stare  71.35Muskel 18.42.740.12     0.11 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06007Stare  75.72Muskel 18.92.790.07     0.06 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06008Stare  75.98Muskel 17.42.590.13     0.12 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06009Stare  63.11Muskel 202.720.22     0.2 
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmark1C1986/06010Stare  78.39Muskel 18.83.060.1     0.09 
12