IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7945) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00218Kattuggla   Ägg  8.064.85 0.015 0.0185   
Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00219Kattuggla   Ägg28.604 7.912.35 0.0107 0.022   
Hyby 79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00220Kattuggla   Ägg29.314 7.432.29 0.0112 0.0209