IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7705) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Gullbrohult 77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00117Kattuggla   Ägg32.1 7.390.163 0.00162b0.00253   
Gullbrohult 77052014-05-17Programområde jordbruksmark1C2014/00118Kattuggla   Ägg32.478 7.360.143 0.00163b0.00217b