IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9427) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03032-03043Abborre1115.535.3Muskel  0.580.043 0.007 0.009b  
Svartsjön 94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03044-03055Abborre1114.933.0Muskel  0.630.04 0.007 0.009b  
Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00470-00481Abborre623.635.1Muskel  0.430.03 0.005b0.0076b  
Svartsjön 94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00482-00493Abborre624.333.5Muskel  0.450.0369 0.0061 0.0071b  
Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00872-00883Abborre816.041.3Muskel  0.450.0356 0.0055b0.0083b  
Svartsjön 94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00884-00895Abborre715.336.5Muskel  0.480.0358 0.0055b0.0082b  
Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01561-01572Abborre715.738.0Muskel  0.700.0531 0.0067 0.0086b  
Svartsjön 94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01573-01584Abborre715.435.7Muskel  0.640.0466 0.0062 0.0093b  
Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05644-05655Abborre714.935.3Muskel  0.630.041 0.006 0.008b  
Svartsjön 94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05656-05667Abborre613.828.1Muskel  0.630.034 0.005 0.007b