IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9019) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Krageholmssjön 90192007-01-01Programområde sötvatten10C2007/01102-01111Abborre320.4117.4Muskel  0.600.247 0.0216 0.0216   
Krageholmssjön 90192013-08-28Programområde sötvatten12C2013/00568-00579Abborre318.881.7Muskel  0.510.31 0.0161 0.0122