IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(8048) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %DDE mg/kg lw*DDD mg/kg lw*DDT mg/kg lw*Summa DDT mg/kg lw*
Bysjön 80482007-09-08Programområde sötvatten10C2007/00723-00732Abborre516.643.4Muskel  0.690.0518 0.0102b0.00876b  
Bysjön 80482013-09-12Programområde sötvatten12C2013/01320-01331Abborre517.554.1Muskel  0.530.0678 0.0071 0.0087b